Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych

Dodaj do teczki 3 Sty 2018r.
Firma Koal zaprasza na kurs który przygotuje Pa?stwa do egzaminu pa?stwowego w celu otrzymania certyfikatu kompetencji niezb?dnego do uzyskania : licencji transportowej w krajowym i mi?dzynarodowym transporcie rzeczy jak i licencji spedycyjnej.

Informujemy, ?e dnia 09-12 marzec 2018 r. odb?dzie si? kurs na certyfikat kompetencji zawodowych w Rzeszowie.

Jeste?my jedn? z najlepszych firm w Polsce pod wzgl?dem zdawalno?ci .

Kurs w naszej firmie trwa cztery dni (od pi?tku do poniedzia?ku) .

Zapewniamy wszelkie pomoce oraz materia?y dydaktyczne bezp?atnie podczas kursu.

Szkolimy typowo pod egzamin i zapewniamy 100% zdawalno??.

Wi?cej informacji mo?ecie pa?stwo uzyska? na naszej stronie internetowej :
www.koal.com.pl lub bezpo?rednio pod numerem telefonu 536-499-499.

Pozdrawiam firma Koal.
Kontakt:
- 536499499
- koalogloszenia@wp.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »