Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych

Dodaj do teczki 14 Paź 2017r.
Firma Koal zaprasza na kurs który przygotuje Pa?stwa do egzaminu pa?stwowego w celu otrzymania certyfikatu kompetencji niezb?dnego do uzyskania : licencji transportowej w krajowym i mi?dzynarodowym transporcie rzeczy jak i licencji spedycyjnej.

Informujemy, ?e dnia 08-11 grudzie? 2017 odb?dzie si? kurs na certyfikat kompetencji zawodowych w Rzeszowie.

Jeste?my jedn? z najlepszych firm w Polsce pod wzgl?dem zdawalno?ci.

Kurs w naszej firmie trwa cztery dni (od pi?tku do poniedzia?ku)

Zapewniamy wszelkie pomoce oraz materia?y dydaktyczne bezp?atnie podczas kursu.

Szkolimy typowo pod egzamin i zapewniamy 100% zdawalno??.

Wi?cej informacji mo?ecie pa?stwo uzyska? na naszej stronie internetowej

www.koal.com.pl

lub bezpo?rednio pod numerem telefonu

536-499-499.

www.koal.com.pl - licencja transportowa kurs , licencja spedycyjna , dokumenty do licencji transportowej , certyfikat kompetencji zawodowych
Kontakt:
- 536499499
- koalogloszenia@wp.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »