Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Kurs Rzeszów licencja transportowa ,spedycyjna

Dodaj do teczki 1 Wrz 2017r.
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewo?nika Drogowego - dokument do licencji transportowej i spedycyjnej

Najlepsza firma w Polsce - KOAL - zaprasza na 4-o dniowe szkolenie do Rzeszowa w dniach 29,30wrzesie?,01,02 pa?dziernik 2017 ( przewóz rzeczy, spedycja) Licencja Transportowa i Licencja Spedycyjna na terenie ca?ej Unii Europejskiej .

Szkolenie trwa 4 dni (pt,so,nie,pon). Celem kursu jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewo?nika Drogowego ( Unijny) , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn? ( licencja transportowa, licencja spedycyjna).

Nasi kursanci otrzymuj? od nas wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2300 pyta? , równie? omawiamy wszystkie przyk?adowe zadania, z którymi zetkn? si? Pa?stwo na egzaminie.

W odró?nieniu od amatorskich o?rodków nasza firma opiekuje si? ka?dym kursantem od pocz?tku szkolenia ,a? do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.

Serdecznie zapraszamy osoby , które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem i mia?a uko?czone 18 lat , gdy? jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji.

Wszyscy wyk?adowcy , a przede wszystkim Pani Viola Jankowska ( patrz opinie na stronie www.koal.com.pl ) do?o?? wszelkich stara? by Pa?stwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu mi?dzynarodowego w ITS.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie od 09:00 do 16:00 pon-pt. lub po przez formularz zg?oszeniowy na stronie firmy Koal . P?atno?? za szkolenie na miejscu w dn.29.09.2017r
Serdecznie zapraszamy KOAL.
tel: 536 499 499
www.koal.com.pl
cena: 1.400,00z?
Kontakt:
- 536499499
- koalogloszenia@wp.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »