Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Pozostałe »

Domek ogrodowy PRODUCENT

Dodaj do teczki 17 Sie 2017r.
Producent Domków "Zylajek" oferuj? nowy pi?trowy domek 24m2 ( równie? sprzeda? ratalna ).

Domek ogrodowy na dzia?k? o wymiarach 6/4m (24m kw)

Wykonany z konstrukcji szkieletowej dzi?ki czemu domek jest bardziej stabilny z mo?liwo?ci? ca?o?ci ocieplenia.

?ciany i dach wykonany z deski o grubo?ci 15 mm , mo?liwo?? wykonania za dop?at? ca?o?ci z deski 20mm itp dop?ata 2000z?.

Posiadamy równie? ró?ne wzory desek.

Dzwo? i pytaj.

tel: 663757357

Pod?oga na górze i na dole wykonana z p?yty OSB o grub. 18mm i 15mm.

Na p?yt? OSB mo?liwo?? przykr?cenia równie? deski frezowanej dla ?adnego wygl?du i wi?kszej stabilizacji pod?ogi.

Ka?da deska na ?cian? i dach posiada wywiercone 4 otwory do ?atwego przykr?cania desek do konstrukcji domku co zapobiega p?kaniu desek.

Konstrukcja na ca?y domek jest strugana i szlifowana do uzyskania g?adkiej powierzchni.

Ca?y materia? na domek jest tak przygotowany ?e bez problemu mog? roz?adowa? dwie osoby . Konstrukcja popakowana i podpisana deski pakowane w paczki równie? podpisane .
Ca?y domek (konstrukcja,deski itp) jak i inne nasze produkty wykonane s? zawsze ze suchego materia?u .

Wysoko?? pomieszczenia na dole w ?rodku 230cm na górze 200cm.

Ca?kowity wymiar z zewn?trz 450cm .

Schody do wyj?cia na pi?tro ,okna ,drzwi mo?na umie?ci? w dowolnym miejscu podczas monta?u.

Pomieszczenie domku jest 4/4m + taras 4/2m domek nie zawiera pokrycia dachu (mo?liwo?? do kupienia gont ozdobny koszt 1150z? z gwo?dziami )

Dach jest ca?y odeskowany.

Mo?liwo?? równie? wykonania domku ca?ego zabudowanego bez tarasu

koszt dop?aty 800z? .Domek równie? mo?na wykorzysta? jako biuro itp .

W zestawie instrukcja monta?u i kontakt telefoniczny (prosty monta?)

Konstrukcja wykonana z kantówki :

100mm/50mm - 70mm/70mm - 70mm/50mm 50mm/50mm itp.

( mo?liwo?? zmiany wymiarów )

W zestawie:

- Konstrukcja na ca?y domek.

- Deski frezowane pióro wpust na ?ciany i dach.

- ??czniki metalowe przykr?cone do konstrukcji.

- Schody drewniane rozk?adane do wyj?cia .

- Drzwi z futryn? masywne.

- 2x okiennica drewniana .

- 2x okno plastikowe lub drewniane.

- Impregnat 10L bezbarwny i bezzapachowy do ?rodka domku.

- P?dzel i r?kawiczki.

- Wkr?ty 45mm , 70mm , 140mm. itp.

- instrukcja monta?u + kontakt telefoniczny.

- P?yta OSB na dwie pod?ogi.

- Wkr?tarka akumulatorowa z ?adowark?.

- Rezerwa desek i konstrukcji.

- Transport gratis.

Zobacz film 1 :

https://www.youtube.com/watch?v=N3fGDqec5tw

Zobacz film 2 :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Drkv0ZTRL8k


Wysy?ka gratis na ca?? Polsk? !!!

Jeste?my rzeteln? Firm? dzia?aj?c? na rynku polskim jak i UE dla tego przy zakupie dowolnego produktu klient otrzymuje faktur? Vat po tym mo?na sprawdzi? profesjonaln? firm?.

Mo?liwo?? wykonania za dop?at? z deski " IMITACJA BALA " zmiany wszystkich wymiarów grubo?ci desek konstrukcji itp. dzwo? i pytaj.


Kontakt:
- 663757357
- info@domki-zylajek.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Pozostałe »