Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Kurs,Szkolenie Przewo?nika Drogowego Rzeszów

Dodaj do teczki 26 Kwie 2017r.
Najlepsza firma szkoleniowa w Polsce - Koal zaprasza na kurs z zakresu - Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewo?nika Drogowego - przewóz rzeczy, spedycja.
RZESZÓW 02-05 czerwca 2017 r.

Firma Koal serdecznie zaprasza na 4-ro dniowe szkolenie, organizowane w Rzeszowie w dniach 2,3,4,5 czerwca 2017 r.

Szkolenie trwa 4 dni (pt,so,nie,pon).

Celem kursu jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewo?nika Drogowego ( Unijny) , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn? ( licencja transportowa, licencja spedycyjna).

W odró?nieniu od amatorskich o?rodków nasza firma opiekuje si? ka?dym kursantem od pocz?tku szkolenia ,a? do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.

Nasi kursanci otrzymuj? od nas wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2500 pyta? , równie? omawiamy wszystkie przyk?adowe zadania, z którymi zetkn? si? Pa?stwo na egzaminie.

Serdecznie zapraszamy osoby , które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem i mia?a uko?czone 18 lat , gdy? jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji.

Wszyscy wyk?adowcy , a przede wszystkim Pani Viola ( patrz opinie na stronie www.koal.com.pl ) do?o?? wszelkich stara? by Pa?stwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu mi?dzynarodowego w ITS.
Serdecznie zapraszamy KOAL.
tel: 536 499 499
www.koal.com.pl
cena szkolenia: 1400z?
Kontakt:
- 536499499
- koalogloszenia@wp.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »