Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Dodaj do teczki 5 Marz 2017r.
Firma Koal serdecznie zaprasza do Rzeszowa na czterodniowe szkolenie pi?tek - poniedzia?ek : 21,22,23,24 kwietnia 2017 r.

Celem kursu jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewo?nika drogowego , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn?.

tel: 536 499 499
www.koal.com.pl
cena szkolenia: 1400z?
Kontakt:
- 536499499
- koalogloszenia@wp.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »