Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Praca » Dam »

Zosta? dystrybutorem Federico Mahora

Dodaj do teczki 13 Lis 2016r.

Szukasz dodatkowego lub sta?ego dochodu ? Zapraszam do wspó?pracy z FM World Federico Mahora. Praca polega na sprzeda?y katalogowej produktów codziennego u?ytku a tym mi?dzy innymi rewelacyjne perfumy i kosmetyki perfumowane, kosmetyka kolorowa ( make up), produkty i ?rodki czyszcz?ce u?ywane do sprz?tania domu, ogrodu, samochodu a tak?e produkty dla zwierz?t. Bardzo wysoka mar?a ze sprzeda?y indywidualnej. Dla osób chc?cych budowa? w?asne grupy sprzeda?owe - rewelacyjny plan marketingowy który pozwoli w krótkim czasie osi?gn?? w?asn? niezale?no?? finansow?. Masz pytania, dzwo?: tel. 663 777 093 lub pisz: slawek403@poczta.onet.pl

Kontakt:
- 663777093
- slawek403@poczta.onet.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Praca » Dam »