Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Koal, Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych

Dodaj do teczki 31 Sty 2016r.
Koal, Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego - licencja na przewóz rzeczy, osób, spedycja.
Koal serdecznie zaprasza na 4-ro dniowe szkolenie, które odb?dzie si? w:
- Lublin 4,5,6,7 marca 2016 r.
- Katowice 11,12,13,14 marzec 2016 r.
- Rzeszów 1,2,3,4 kwiecie? 2016 r.
- Pozna? 22,23,24,25 kwiecie? 2016 r.
Szkolenie trwa 4 dni (pt,so,nie,pon).

Celem kursu na certyfikat jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn?.
Podczas szkolenia na certyfikat kursanci otrzymuj? od nas wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2500 pyta? , równie? omawiamy wszystkie przyk?adowe zadania, z którymi zetkn? si? Pa?stwo na egzaminie.
W odró?nieniu od amatorskich o?rodków nasza firma opiekuje si? ka?dym kursantem od pocz?tku kursu na certyfikat ,a? do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.
Serdecznie zapraszamy osoby ,które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem i mia?a uko?czone 18 lat , gdy? jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji.
Wszyscy wyk?adowcy a przede wszystkim Pani Viola Jankowska do?o?? wszelkich stara? by Pa?stwo podeszli do egzaminu na certyfikat tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu w ITS.

Aktualne terminy szkole? na stronie firmy :
www.koal.com.pl

Tel: 536 499 499
Tel: 503 761 598

Cena szkolenia: 1400z?
biuro@koal.com.pl
Serdecznie zapraszamy KOAL.
Kontakt:
- 536499499
- biuro@koal.com.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »