Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Praca » Dam »

Zosta? dystrybutorem Federico Mahora

Dodaj do teczki 1 Maj 2015r.
Szukasz dodatkowego lub sta?ego dochodu ? Je?li tak to zapraszam do wspó?pracy z polsk? firm? FM Group. Praca polega na sprzeda?y katalogowej produktów codziennego u?ytku a w tym:
- rewelacyjne perfumy i kosmetyki perfumowane
- kosmetyka kolorowa ( make up )
- profesjonalne ?rodki czysto?ci u?ywane w ka?dym domu
- kosmetyki samochodowe
- kosmetyki dla zwierz?t
- AURILE ( kawa, herbata, porcelana akcesoria balistyczne )
Jakie s? korzy?ci ze wspó?pracy ?
- kupujesz produkty dla siebie i rodziny w cenach hurtowych
- decyduj?c si? na sprzeda?, zarabiasz 30 % mar?y na ka?dym produkcie
- nie ma limitów zamówie?, zamawiasz kiedy chcesz i ile chcesz
Osoby szukaj?ce sta?ego dochodu zach?camy do budowy swoich struktur sprzeda?owych polegaj?cych na zapraszaniu kolejnych osób do wspó?pracy.
Dzi?ki temu b?dziesz mia? mo?liwo?? uzyskania sta?ego dochodu od wypracowanego obrotu twojej struktury.
Jeste? zainteresowany lub masz dodatkowe pytania? Napisz do nas slawek403@poczta.onet.pllub zadzwo?, a odpowiemy na wszystkie pytania. tel 663777093
Kontakt:
- 663777093
- slawek403@poczta.onet.pl
- 44605130
- www.biznesfm.pl.tl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Praca » Dam »