Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Kurs Rzeszów Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Dodaj do teczki 22 Maj 2014r.
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego rzeczy plus spedycja - Rzeszów
Firma Koal zaprasza na 4-o dniowe szkolenie które odb?dzie si? w Rzeszowie w dn. 13-16 czerwiec 2014r- 4 dni ( pi?tek, sobota, niedziela, poniedzia?ek) .
Celem szkolenia jest przygotowanie pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-o godzinnego egzaminu.
Nasi kursanci otrzymuj? od nas wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2500 pyta? , równie? omawiamy wszystkie zadania z którymi si? zetkn? na egzaminie.
Serdecznie zapraszamy osoby które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem i mia?a uko?czone 18 lat , gdy? jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji. nasi wyk?adowcy do?o?? wszelkich stara? by pa?stwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu oraz certyfikat.
tel: 536 499 499 lub 794 424 091
www.koal.com.pl
cena szkolenia: 1200z?
serdecznie zapraszamy KOAL
Kontakt:
- 536499499
- biuro@koal.com.pl
- www.koal.com.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »